Etbis Nasıl Kayıt Olunur ?

Etbis Nedir ?

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), internet alışverişlerinde e-ticaret işlemlerini kayıt altına almayı, e-ticaret verilerini toplamayı ve doğru e-ticaret politikaları üretmeyi amaçlayan bir platformdur. Türkiye’deki e-ticaret ekosisteminde Ağustos 2017 tarihinden itibaren bulunan ETBIS, satıcılara ve tüketicilere yeni bir kontrol alanı sunmaktadır. E-ticaret istatistikleri toplanması ve internet üzerinden yapılan kayıt dışılığın önlenmesi gibi amaçları da içeren ETBİS sayesinde, e-ticaret firmaları hakkında bilgi edinmek mümkün olmaktadır. ETBİS, sisteme kayıt olan firmalara bazı yükümlülükler getirmiştir.

Etbis Nasıl kayıt Olunur

ETBİS kaydı, gerçek kişilerin kendileri veya yetkili temsilcileri; tüzel kişilerin ise yetkili temsilcileri tarafından yapılabilir. Yetkili temsilci, şirket adına e-devlet işlemlerini yapmaya yetkisi olan şirketin imza yetkilisidir.

ETBİS kayıt için gerçek veya tüzel kişi tacirlerin vergi kimlik numarası ve MERSİS, esnaf ve sanatkârların ise TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, e-ticaret veya aracılık faaliyetlerinde mobil uygulama veya alan adı gerekir. İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan firmalar, http://eticaret.gov.tr adresi üzerinden kayıt işlemelerini tamamlayabilir.

Kayıt işlemleri için şu adımlar takip edilir;

• http://eticaret.gov.tr adresi üzerinden “ETBİS GİRİŞ” alanına tıklanır. Sistem “E-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi”ne yönlendirecektir.

• Şirket imza yetkilisi veya bildirim yükümlüsü gerçek kişisi veya temsilcisi, TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapar.

• E-devlet alanında “Yeni Kayıt Ekle” butonuna tıklanarak, şirket bilgileri eksiksiz doldurulur.

• “Detay Gör” seçeneği ile kayıt işlemlerine devam edilir.

• Ekrana gelen sayfada “Hizmet Sağlayıcı” seçilerek, “Yeni Kayıt Ekle” butonuna basılır. Bu alanda internet sitesinin adresi, mobil uygulama adı ve hizmet sağlayıcı bilgileri eksiksiz doldurulur.

• Yeni açılan alanda; işletme adı, MERSİS ve vergi numarası bilgileri eklenir.

• Yurt dışı satışı yapılacaksa “Sınır Ötesi E-ticaret Satışı” kutucuğu işaretlenmelidir. Sınır ötesi e-ticaret için ülke ve ödeme yöntemine göre yıllık ticaret hacmi gibi bilgilerin girişi yapıldıktan sonra sayfanın sol tarafında yer alan “kırmızı ünlem işaretli” alanda istenen bilgilerin doldurulması gerekir.

• E-ticaret sitesinden satılan mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler doldurulur.

• Bu alanda istenen bilgiler şunlardır; yeni ürün/ikinci el ürün, fiziksel mağaza durumu, B2B, B2C, C2C, B2G gibi iş modelleri, ödeme yöntemleri, e-posta bilgileri, ödeme ve elektronik para kuruluşu, kargo firmaları üye işyeri numarası, e-ticaret altyapı sağlayıcıları, ilişkin bilgilerin girilmesi, çalışılan yurtiçi ve yurtdışı bankalar, kişisel verilerin depolandığı veri tabanı bilgileri, depo ve üretim yerleri…

• Adımlarda istenen bilgilerin tamamının girilmesinin ardından “Kabul Et ve Onayla” seçeneğine tıklanır. Bu aşamadan sonra kayıt işleminin ilgili kurum tarafından incelenmesi ve onaylanması için bekleme süresi başlar.

ETBİS’in Kanuni Dayanağı

1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”, ülkemizde elektronik ticaretin hukuki altyapısını oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır ve bu alandaki ilk düzenlemedir. ETBİS, Kanun’un 11. Maddesinin Ek 3. fıkrasına dayandırılmaktadır. Bu fıkrada, “Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzel kişiler, elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla Bakanlık tarafından istenilen bilgileri Bakanlıkça oluşturulan sisteme bildirir.” ifadesi yer almaktadır.

Adı geçen kanununa istinaden 15 Temmuz 2015 tarihinde “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” ve 26 Ağustos 2015 tarihinde “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.

Anılan mevzuat ile elektronik ortamda gerçekleştirilen mal veya hizmetlere ilişkin internet üzerinden yapılan sözleşme ve siparişler, ticari iletişim ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken kurallar ve e-ticaret işletmelerine ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 6563 sayılı Kanun’un 11/3 maddesine dayanarak çıkarılan, “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ” de, 11 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ETBİS Hakkında Bilinmesi Gerekenler

• Aracı hizmet sağlayıcı üzerinden satış yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcının, e-ticaret faaliyetine başlamadan önce, aracı hizmet sağlayıcı tarafından kendine tahsis edilen alanda şu bilgileri bulundurması gerekir; ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri, tebligata elverişli KEP adresi, esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası, merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

• Aracı hizmet sağlayıcı üzerinden satış yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcının, aracı hizmet sağlayıcı tarafından kendine tahsis edilen alanda şu bilgileri bulundurması gerekir; adı ve soyadı, ikametgâh ili, merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

• Yurt içindeki aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden satış yapanların kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır.

• Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcıların kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.

Ücretsiz Demo

E-ticaret Yönetim Panelimizi Ücretsiz İncelemek İçin Aşağıdaki Formu Lütfen Eksiksiz Doldurunuz.
    E-ticaretE-ihracatC2C Pazaryeri